NBBU CAO

De Zorgfabriek is sinds 1 november 2012 aangesloten bij de NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen.

De NBBU is een brancheorganisatie waarbij wij ons thuis voelen: ze behartigt de belangen van De Zorgfabriek en biedt voordelen aan onze opdrachtgevers en werknemers.

Als lid van de NBBU passen wij in onze bedrijfsvoering de NBBU-cao toe. In deze cao wordt onder andere gesproken over de inlenersbeloning, verschillende uitzendovereenkomsten, pensioenregelingen, scholing en toepassing van het fase systeem. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij onze manager (071 – 589 21 45) of via de website van de NBBU: www.nbbu.nl.