Privacyverklaring De Zorgfabriek B.V.

Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wie zijn wij?
Wij zijn De Zorgfabriek B.V. gevestigd op de Nieuwe Rijn 50, 2312 JH te Leiden en op de Heresingel 8, 9711 ES te Groningen. Wij staan ingeschreven bij de KVK onder het nummer 55920403.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?
Als jij je bij De Zorgfabriek aanmeldt, laat je jouw gegevens via de mail of via een aanmeldformulier op de website bij ons achter. Deze gegevens bewaren wij voor de duur van jouw  sollicitatieprocedure en daarna, met jouw toestemming, nog maximaal 2 jaar. Wij nemen contact met je op of je na deze periode nog in ons bestand wilt blijven. De Zorgfabriek zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wens je informatie over onze bewaartermijnen in jouw specifieke geval neem dan contact op via: info@dezorgfabriek.nl.
   
Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?
Om jou te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Om jou onze nieuwsbrief toe te kunnen sturen, wanneer jij je hiervoor hebt aangemeld.  Om jou te kunnen beoordelen, wanneer jij solliciteert op een vacature, en je vervolgens te kunnen informeren over onze bevindingen.  Om jou desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier.

Welke gegevens verzamelen we van jou?
Werkzoekende of kandidaat
• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
• Op vrijwillige basis andere content waarmee jij jezelf voorstelt (video, foto)
• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Uitzendkracht of gedetacheerde
Indien jij voor De Zorgfabriek of haar opdrachtgevers gaat werken, kunnen wij onderstaande gegevens verwerken:
• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof
• Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
• Gegevens in het kader van een pre-employment screening
• Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
• Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Zakelijke relaties
We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. Hierbij verzamelen we jouw naam en contactgegevens, functie; gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of vertegenwoordigt, gegevens om een goede zakelijke relatie met je kunnen onderhouden, gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten.

Website en cookies?
De Zorgfabriek maakt gebruik van cookies. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jouw aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast jouw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonsgegevens.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt te allen tijde het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geef jij toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging door SSL-encryptie
Met SSL (Secure Socket Layer) worden jouw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kun je er zeker van zijn dat jouw gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.  Hoe herken jij de beveiliging? Wanneer jij op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in jouw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Delen met anderen
We verstrekken jouw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Dit gebeurt alleen met toestemming van jou. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Zorgfabriek blijft verwerkingsverantwoordelijk.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van jouw gegevens aan te vragen. Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking hebben, stuur dan een mailtje naar info@dezorgfabriek.nl. De Zorgfabriek  wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je om, samen met jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoeken wij je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Wanneer je niet langer of juist wel informatie van De Zorgfabriek wil ontvangen, kan jij jouw voorkeuren wijzigen door ons te mailen middels bovenstaand emailadres.

Hoe ver reikt onze verantwoordelijkheid?
Wij zullen jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken. De Zorgfabriek vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat. Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Hoe ver reikt onze verantwoordelijkheid?
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de website van De Zorgfabriek zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. De Zorgfabriek accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij dit direct te melden via info@dezorgfabriek.nl

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Ja dit kan. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de website.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze privacy verklaring dan kan jij een e-mail sturen aan info@dezorgfabriek.nl.

Nog belangrijk
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.