Voor werkgevers

De Zorgfabriek staat voor betrokkenheid, flexibiliteit, eerlijkheid en bereikbaarheid. Onze medewerkers kenmerken zich door een bepaalde frisheid, een positieve uitstraling, een enorme motivatie en de vaardigheid om out of the box te denken.

Onze medewerkers
U bent als zorg- of onderwijsinstelling of gemeente op zoek naar werknemers die flexibel ingezet kunnen worden of die juist met regelmaat taken binnen uw organisatie voor hun rekening nemen. Betrokken medewerkers die beschikken over de benodigde kwalificaties en met hart voor hun taak. Wij werken met name met HBO en WO geschoolde medewerkers. 

Onze medewerkers zijn onder andere inzetbaar binnen verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, GGZ-instellingen, jeugdzorg instellingen, kinderopvangorganisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen.

Succesvol
Al een aantal jaar detacheert de Zorgfabriek met veel succes gemotiveerde, professionele mensen in jeugd- en wijkteams binnen verschillende gemeenten door het land. We merken dat, in de veranderende omgeving waarbinnen de jeugd- en wijkteams hun weg moeten vinden, stressbestendige, enthousiaste en flexibele out of the box denkers een waardevolle aanvulling zijn. Tevens detacheren wij succesvol binnen het onderwijs en in andere grote zorg,- en GGZ instellingen. Ook hebben wij veel flexibele krachten die op uitzendbasis tijdelijk of flexibel verbonden kunnen worden aan uw organisatie om drukte of grote groei op te kunnen vangen.

Groot netwerk
Wij hebben een ontzettend groot netwerk waarin we een groep gemotiveerde, jonge en professionele mensen aanspreken en bereiken. Dit zijn zowel studenten (verschillende studiejaren) als (pas)afgestudeerden. Daar komt bij dat wij, door deze eerdere ervaringen in de teams én de zorgachtergrond die wij zelf hebben bij De Zorgfabriek, ook goed weten welke mensen er het beste passen in de verschillende functies binnen de zorg.

Werkbegeleiding
Wij geven altijd de mogelijkheid tot werkbegeleiding aan onze gedetacheerde medewerkers en zien dat dit bijdraagt aan de positieve groei van de professional. De frequentie en invulling van deze werkbegeleiding wordt in overleg met de medewerker en u als organisatie bepaald.

Snelheid
Vacatures in zorg en onderwijs moeten vaak op korte termijn opgevuld worden. Wij kunnen meestal al binnen enkele dagen geschikte kandidaten voordragen. 

De Zorgfabriek - Young Professional in de GGZ
De Zorgfabriek - Young Professional in de medische sector