Heb jij al een RI&E?

Met de slogans ‘Een ongeluk in een klein hoekje’ of ‘Nekklachten door het thuiswerken’ is het ministerie van SZW op 14 september de campagne ‘Heb jij al een RI&E?’ gestart. Veel organisaties hebben namelijk nog geen wettelijk verplichte Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) lijst.

Wat is een RI&E?

Een RI&E lijst bestaat uit 2 onderdelen:

  • Een lijst met alle risico’s voor werknemers binnen een bedrijf;
  • Een plan voor het omgaan met deze risico’s.

 

Dit klinkt wellicht alsof een RI&E alleen relevant is voor organisaties waar werknemers duidelijk risico’s lopen zoals in de bouwsector of bijvoorbeeld bij de politie, echter is een dergelijke lijst verplicht voor álle werkgevers in Nederland. Dus ook voor organisaties waarbij medewerkers voornamelijk zittend werk hebben of anderszins weinig risico lijken te lopen. Naast dat een RI&E verplicht is voor elke werkgever in Nederland is het ook een goed hulpmiddel om alle gevaren in uw bedrijf in kaart te brengen. Wanneer u de risico’s overzichtelijk hebt, kunt u hier acties op zetten om het risico voor uw werknemers en dus ook uw bedrijf te verkleinen. Dit levert weer een bijdrage aan gezond en veilig werken en verkleint het risico op uitval van medewerkers

 

Hoe werkt dat bij uitzenden en detacheren? ?

In de uitzend- en detacheringsbranche is er een driehoeksverhouding tussen werknemer en 2 werkgevers (De Zorgfabriek en u als opdrachtgever). Het moet duidelijk zijn, wie in welke situatie verantwoordelijk en aansprakelijk is.

Wij als uitzend- en detacheringsbureau zijn verplicht om, voordat een werknemer bij u aan de slag gaat, hem of haar te informeren over de aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico’s en hoe daar mee wordt omgegaan binnen de organisatie waar zij aan de slag gaan. U, als opdrachtgever, bent ook verplicht om deze informatie aan te leveren.

Gelukkig is dit niet ingewikkeld! Stichting Doorzaam heeft een RI&E-checklist ontwikkelt, die eenvoudig in te vullen is. Wij sturen u deze lijst toe en zorgen er vervolgens voor dat alle werknemers die vanuit ons bij u werkzaam zijn, deze ingevulde en ondertekende lijst ontvangen.

Zo is iedereen op de hoogte en kunnen uw en onze medewerkers veilig aan het werk!

Hebt u vragen over het invullen van de RI&E checklist? Neem dan gerust contact op met onze collega’s Kim of Wendie via administratie@dezorgfabriek.nl of 071-5892145.