Inlenersaansprakelijkheid

Het inzetten van personeel via een uitzend- en detacheringsbureau vraagt om een betrouwbare samenwerking en duidelijke afspraken.

Als opdrachtgever komt u met een duidelijke vraag. Wij gaan daarmee aan de slag. Wij vinden het belangrijk dat u weet dat wij voortdurend werken aan de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening.

De Zorgfabriek betaalt het salaris aan de werknemers en draagt loonheffingen (loonbelasting en sociale premies) en btw af aan de Belastingdienst. Wij beschikken over een G-rekening en we hebben het SNA-keurmerk.  Dit geeft aan dat wij aan de NEN 4400-1 norm voldoen, wat een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk is voor ondernemingen die arbeidskrachten er beschikking stellen.  De SNA verklaring behoedt inleners zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid. 


Vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid
Als inlener kunt onder de volgende voorwaarden niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet afdragen van loonheffingen en btw van het uitzend- en detacheringsbureau waar u mee samenwerkt:

  • De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent voldoet aan de NEN4400-1 norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid.
  • Als inlener stort u 25% van het factuurbedrag (inclusief BTW) op de G-rekening. Bij verlegging van BTW, stort u 20% van het factuurbedrag
  • De betaling op de G-rekening voldoet aan de volgende voorwaarden:


De factuur van het uitzend- en detacheringsbureau voldoet aan de eisen die de Wet op de omzetbelasting stelt.
Het nummer of het kenmerk van de overeenkomst waarop de factuur betrekking heeft wordt vermeld.
Het tijdvak waarop de gefactureerde prestatie betrekking heeft wordt vermeld.
De benaming of het kenmerk van de werkzaamheden wordt vermeld.

  • Bij de betaling vermeldt u als inlener het factuurnummer en voor zover van toepassing ook de andere identificatiegegevens van de factuur.
  • Uw administratie moet zodanig zijn ingericht dat daarin de gegevens met betrekking tot de inlening, de manurenadministratie en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden
  • U moet de identiteit van de ingeleende arbeidskrachten kunnen aantonen.
  • Voor zover van toepassing moet u kunnen aantonen dat de ingeleende arbeidskracht over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt.

Wil je nog wat meer informatie?

Dan kun je ons bellen of mailen

Contact opnemen