Inlenersbeloning

Als uitzend en detacheringsorganisatie is de Zorgfabriek verplicht de inlenersbeloning te volgen.

Dit houdt in dat het loon en de vergoedingen aan de uitzendkracht gelijk moeten zijn aan het loon en de vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies, in dienst van de inlener. Het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift.

Het loonverhoudingsvoorschrift
Hieronder vallen de volgende componenten:

  1. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal
  2. De van toepassing zijnde arbeidskorting
  3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegendienst
  4. Initiƫle loonstijging
  5. Onbelaste kostenvergoedingen : reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie
  6. Periodieken