RI&E

Een RI&E (Risico-, Inventarisatie en -Evaluatie) is verplicht voor iedere onderneming met personeel. Een onderneming legt hierin vast welke gezondheids- en veiligheidsrisico's de werkzaamheden met zich meebrengen. Wanneer de risico's bekend zijn, kan een plan met maatregelen worden gemaakt.

Waarom is een RI&E nodig en zinvol?

Dit klinkt wellicht alsof een RI&E alleen relevant is voor ondernemingen waar werknemers duidelijk risico’s lopen zoals in de bouwsector of bijvoorbeeld bij de politie. Maar ook ondernemingen, waarbij medewerkers voornamelijk zittend werk bestaan er risico's, denk aan nekklachten door langdurig werken achter een beeldscherm. En vergeet ook zeker niet het risico op een burn-out.

Een RI&E is dus een goed hulpmiddel om alle gevaren in uw onderneming in kaart te brengen. Wanneer u de risico’s overzichtelijk hebt, kunt u hier acties op zetten om het risico voor uw werknemers en dus ook uw onderneming te verkleinen. Dit levert weer een bijdrage aan gezond en veilig werken en verkleint het risico op uitval van medewerkers.

Hoe gaat dat bij uitzenden en detacheren in zijn werk?

In de uitzend- en detacheringsbranche is er een driehoeksverhouding tussen werknemer en 2 werkgevers (De Zorgfabriek en u als opdrachtgever). Het moet duidelijk zijn, wie in welke situatie verantwoordelijk en aansprakelijk is.

Wij, als uitzend- en detacheringsbureau, zijn verplicht om, voordat een werknemer bij u aan de slag gaat, hem of haar te informeren over de aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico’s en hoe daar mee wordt omgegaan binnen de organisatie waar zij aan de slag gaan. U, als opdrachtgever, bent dan ook verplicht om deze informatie aan te leveren.

Gelukkig is dit niet ingewikkeld! Stichting Doorzaam heeft een RI&E-checklist ontwikkelt, die eenvoudig in te vullen is. Wij sturen u deze lijst toe en zorgen er vervolgens voor dat alle werknemers die vanuit ons bij u werkzaam zijn, deze ingevulde en ondertekende lijst ontvangen.

Zo is iedereen op de hoogte en kunnen uw en onze medewerkers veilig aan het werk!

Heeft u vragen over het invullen van de RI&E checklist? Neem dan gerust contact op met onze collega’s Kim of Wendie via administratie@dezorgfabriek.nl of 071-5892145.