Geen SKJ of BIG, wél inzet in tijden van Corona

Om personeelstekorten op te vangen die zijn ontstaan door de Corona-crisis mogen werkgevers in de jeugdzorg ook niet- (meer) geregistreerde bekwame professionals inzetten. Hierbij geldt nog steeds dat zorgorganisaties eindverantwoordelijk zijn voor het verlenen van verantwoorde hulp.

De versoepeling van de regels rondom inzet van geregistreerd personeel zijn van toepassing op zowel SKJ als BIG geregistreerde professionals.

Voor het opvangen van tekorten binnen functies waar normaalgesproken een BIG-geregistreerde professional nodig is, geldt dat ook een professional zelfstandig ingezet mag worden, waarvan de registratie is verlopen ná 1 januari 2018.

Voor het opvangen van tekorten binnen functies waar normaalgesproken een SKJ-registratie voor nodig is, geldt dat er een niet (meer) geregistreerde professional ingezet mag worden, wanneer de jeugdzorgorganisatie kan staven dat dit niet afdoet aan de kwaliteit van hulp of noodzakelijk is voor de kwaliteit van hulp. Let op; voor gedragswetenschappers in de gesloten jeugdhulp gelden andere voorwaarden.

Kijk voor uitgebreide informatie en de voorwaarden rondom noodzakelijke inzet van niet-geregistreerd personeel op: https://skjeugd.nl/inzet-van-extra-personeel-voor-verantwoorde-hulp/

Voor overleg is het Meldpunt Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bereikbaar op: 088-120 50 00

Voor meer tips over het organiseren van jeugdhulp met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM kijk op: https://www.nji.nl/coronavirus#rowIndex5