SKJ-registratie eis: kijk er kritisch naar en creëer kansen voor professionals

Je bent waarschijnlijk op deze pagina over het SKJ belandt, omdat jouw organisatie worstelt met de SKJ-registratie eis voor medewerkers. Wij krijgen wekelijks het verzoek om SKJ-geregistreerde professionals voor te dragen.

Wij begrijpen dat deze SKJ-registratie eis voor sommige functies noodzakelijk is. Echter vinden wij het belangrijk om eerst stil te staan bij de volgende twee vragen:

1. Is deze eis reëel?

Wij hebben gemerkt dat zorgorganisaties op basis van de eerste vraag, opnieuw kritisch kijken naar de functie eisen. Voor bepaalde functies is het voldoende om onder toezicht te werken van bijvoorbeeld een SKJ-geregistreerde coördinator. Hierdoor kan de SKJ-registratie eis vervallen, waardoor professionals snel kunnen starten (zie ook: https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2017/12/Afwegingskader-norm-verantwoorde-werktoedeling.pdf)).

2. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat professionals die zeer goed aansluiten bij de organisatie en de functie toch aan de slag kunnen, ondanks dat de SKJ-registratie (nog) niet rond is?

We kunnen een praktijkprogramma aanbieden aan gedetacheerde professionals

Wij kunnen er in samenwerking met jouw organisatie voor zorgen dat een professional direct de SKJ-registratie kan aanvragen en vervolgens het praktijkprogramma doorloopt. De Zorgfabriek beschikt over een geaccrediteerd praktijkprogramma. Een medewerker werkt gedurende negen maanden via De Zorgfabriek bij jouw organisatie, doorloopt het programma en kan daarna kosteloos overgenomen worden. Lees hier meer over deze dienst. 

Welke professionals komen in aanmerking?

Het praktijkprogramma is ontwikkeld voor professionals die een WO-studie (Psychologie of Pedagogiek) hebben voltooid en zich in willen schrijven in de kamer ‘jeugd- en gezinsprofessionals’. Ook gaat het om professionals die middels de hardheidsclausule van het SKJ het advies krijgen om een praktijkprogramma te voltooien. Hier vallen professionals onder die bijvoorbeeld een verouderd HBO-diploma hebben. Wij raden aan om professionals altijd eerst met het SKJ te laten bellen, zodat het SKJ in kan schatten of zij in aanmerking komen voor een praktijkprogramma.

Professionals krijgen eerst een kans om te starten, dan volgt spoedig de registratie

Er is ook een groep zorgprofessionals die pas een SKJ-registratie kan aanvragen als zij uitzicht hebben op werk waarvoor een registratie nodig is. Het SKJ kan in sommige gevallen het registratieproces versnellen, zodat de registratie eerder dan binnen zes weken rond is. Een professional kan dit verzoek bij de registratie-aanvraag indienen.

Wij denken graag met je mee

Wellicht heb je te maken met andere vraagstukken m.b.t. het SKJ en kunnen we samen zorgen voor een passende oplossing. Neem vooral contact met ons op.