SKJ-registratie eis: kijk er kritisch naar en creëer kansen voor professionals

U bent waarschijnlijk op deze pagina over het SKJ belandt, omdat uw zorgorganisatie of gemeente te maken heeft met de SKJ-registratie eis. Wij krijgen wekelijks het verzoek om SKJ geregistreerde professionals voor te dragen.

Wij begrijpen dat deze SKJ-registratie eis bij sommige functies noodzakelijk is. Echter vinden wij het belangrijk om eerst stil te staan bij de volgende 2 vragen:

  • Is deze eis reëel?
  • Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat professionals die zeer goed aansluiten bij de organisatie en de functie toch aan de slag kunnen, ondanks dat de SKJ registratie (nog) niet rond is?

Is deze eis reëel?

Wij hebben gemerkt dat zorgorganisaties op basis van de eerste vraag, opnieuw kritisch kijken naar de functie eisen. Voor bepaalde functies is het voldoende om onder toezicht te werken van bijvoorbeeld een SKJ-geregistreerde coördinator. Hierdoor kan de SKJ-registratie eis vervallen, waardoor professionals snel kunnen starten (zie ook: https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2017/12/Afwegingskader-norm-verantwoorde-werktoedeling.pdf)).

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat professionals die zeer goed aansluiten bij de organisatie en de functie toch aan de slag kunnen, ondanks dat de SKJ registratie (nog) niet rond is?

Optie 1: We kunnen een praktijkprogramma aanbieden aan professionals

Wij kunnen er in samenwerking met uw organisatie/gemeente voor zorgen dat een professional direct de SKJ-registratie kan aanvragen en vervolgens het praktijkprogramma doorloopt (voorheen was eerst het doorlopen van een praktijkprogramma een eis, alvorens de zorgprofessional geregistreerd kon worden, nu is dit omgedraaid). De Zorgfabriek beschikt over een door het SKJ geaccrediteerd praktijkprogramma. Een medewerker werkt gedurende het praktijkprogramma via De Zorgfabriek bij uw organisatie/gemeente. Daarna is kosteloze overname mogelijk. 

Welke professionals komen in aanmerking?

Het praktijkprogramma is ontwikkeld voor professionals die een WO studie (Psychologie/Pedagogiek) hebben voltooid en zich in willen schrijven in de kamer ‘jeugd- en gezinsprofessionals’. Ook gaat het om professionals die middels de hardheidsclausule van het SKJ het advies krijgen om een praktijkprogramma te voltooien. Hier vallen professionals onder die bijvoorbeeld een verouderde HBO opleiding hebben. Wij raden aan om professionals altijd eerst met het SKJ te laten bellen, zodat het SKJ in kan schatten of zij in aanmerking komen voor een praktijkprogramma.

Optie 2: Professionals krijgen eerst een kans om te starten, dan volgt spoedig de registratie

Er is ook een groep zorgprofessionals die pas hun SKJ registratie kan aanvragen als zij uitzicht hebben op werk waarvoor een registratie nodig is. Het SKJ heeft aan ons laten weten dat zij soms het registratie proces kunnen versnellen, zodat een medewerker de registratie eerder dan 6 weken rond heeft. Een professional kan dit verzoek bij de registratie aanvraag indienen. Wij vinden het belangrijk dat deze goede professionals ook kunnen starten in de jeugdzorg, vandaar dat wij ook altijd afstemmen met u over deze mogelijkheid.

Optie 3?

Wellicht heeft u te maken met andere vraagstukken m.b.t. het SKJ en kunnen we samen zorgen voor een passende oplossing. Neem vooral contact met ons op via: 071-5892145 of info@dezorgfabriek.nl. 

SKJ geregistreerde medewerkers

Uiteraard beschikken wij in ons netwerk ook over veel SKJ geregistreerde professionals. Echter vinden wij het belangrijk om ons ook in te zetten voor goede zorgprofessionals waarbij de SKJ registratie (nog) niet rond is. Wij zouden het zeer teleurstellend vinden als deze groep geen kans krijgt om te starten of te blijven werken in de jeugdzorg. Zo merken wij al dat sommige professionals met volwassenen gaan werken, omdat zij tegen de SKJ eis aanlopen. Dit vinden wij geen goede tendens. We zijn erg nieuwsgierig hoe u hierin staat en welke mogelijkheden wij samen kunnen creëren.