WAB: wat wijzigt er voor u als inlener?

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Hiermee gaan een aantal zaken veranderen. In dit artikel willen we een paar maatregelen uitlichten die voor u als inlener van belang kunnen zijn:

  • Vanaf dag 1 heeft een medewerker recht op transitievergoeding, dit geldt ook bij ontslag tijdens proeftijd. De verantwoordelijkheid voor de betaling van deze vergoeding ligt bij ons als uitzendbureau.
  • De faseregeling wijzigt niet, waardoor het nog steeds aantrekkelijk is om, via ons, personeel in te huren. Pas na 5,5 jaar heeft een medewerker namelijk recht heeft op een vast dienstverband bij ons.
  • Een oproepmedewerker heeft na 52 gewerkte weken recht op een contract met het gemiddeld aantal uur dat zij de afgelopen 52 weken hebben gewerkt. Het signaleren van het aantal gewerkte weken is onze verantwoordelijkheid.

 

Uiteraard is dit de Wet Arbeidsmarkt in Balans in een notendop. Als er contractueel wijzingen zijn, zullen wij dit persoonlijk met u communiceren.

Kortom er verandert voor u als inlener niet veel!