SKJ registratie

Het Kwaliteitskader Jeugd geeft aan dat werkgevers op hbo-functies en hoger bij complexe en risicovolle handelingen SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessionals dienen in te zetten. SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing. De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren.

Moet ik mij registreren?
Voor vrijwel alle vacatures die de Zorgfabriek heeft binnen de jeugdzorg, is een SKJ registratie verplicht.
Het is daarom slim om de registratie al (zo ver mogelijk) af te ronden om zeker te zijn dat je kunt starten! Tevens laat je met deze beroepsregistratie zien dat je als professional wilt investeren in het verder ontwikkelen en onderhouden van jouw vakbekwaamheid en dat je zorgt dat deze toetsbaar is. Wil je weten wat je moet doen om je te registreren? Volg dit handige schema van het SKJ en klik aan wat op jou van toepassing is!
 

Hoe lang duurt het proces van registeren?
Houd er rekening mee dat het volledige proces van registratie vaak minimaal een week of 4 duurt.

Wat kost het?
De jaarlijkse kosten voor registratie bij de SKJ zijn € 65,00 - per jaar.

Word je niet geregistreerd, bijvoorbeeld omdat je dossier niet wordt goedgekeurd, dan krijg je een creditnota waarbij SKJ een bedrag van € 50,00 aan administratiekosten inhoudt. Ben je geregistreerd, dan krijg je jaarlijks een factuur.

Stap 1. Account aanmaken

Allereerst maak je een account aan op de website van de SKJ. Je kunt je vervolgens als Jeugd- en gezinsprofessionals, pedagoog of psycholoog aanmelden. Hoe dit moet lees je hieronder. Het is heel belangrijk dat je registratie matcht met je opleidingsachtergrond.

Registratie als Jeugd- en gezinsprofessionals:

Voor registratie als jeugd en gezinsprofessional dien je een van de volgende opleidingen te hebben afgerond; Social work profiel jeugd, Bachelor Pedagogiek profiel jeugd, afgeronde master jeugdzorg, bachelor SPH, SW, MWD of pedagogiek uitstroomprofiel jeugdzorgmedewerker, een EVC-traject op opleidingstandaard bachelor SW profiel jeugd of branchecertificaat jeugdzorgwerker.

Heb je een van de onderstaande opleidingen afgerond en heb je vóór je aanvraag tot registratie aan de aanvullende eisen voldaan:

-Een bachelor SW profiel Zorg of Wijk en Samenleving voor aanvraag registratie aangevuld met max. 45 EC specifieke kennis over jeugd, jeugdhulp en jeugdbescherming.

-Een bachelor Sociaal Werk 'oude stijl' zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerken ern voor aanvraag aangevuld met max. 45 EC specifieke kennis over jeugd, jeugdhulp en jeugdbescherming.

-Een afgeronde universitaire master opleiding tot Psycholoog of (ortho) pedagoog en voor aanvraag registratie een geaccrediteerde praktijkapplicatie bij werkgever met succes doorlopen

Of ben je werkzaam als: begeleider in de gehandicaptenzorg, ggz-agogen, thuisbegeleider, cliëntondersteuners en jeugd- en jongerenwerker.

Dan kun je je registreren bij de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Afhankelijk van je diploma en de hoeveelheid werkervaring je hebt moet je in de eerste 5 jaar na je registratie extra training en/of scholing volgen.

Werkte je op 31 december 2017 niet in jeugdhulp of jeugdbescherming? Dan kun je je alleen registreren als je een passend diploma hebt dat niet ouder is dan 5 jaar, óf voorafgaand aan je registratie aanvullende scholing hebt gevolgd.

 • Is je diploma niet ouder dan 5 jaar: Voor registratie heb je een VOG nodig van maximaal 3 maanden oud.
 • Diploma ouder dan 5 jaar: Afhankelijk van jouw vooropleiding kan het zo zijn dat je een aanvullende scholing moet volgen, dit kan op 2 manieren:

1. Een maatwerktraject van maximaal 45 EC op basis van opleiding en ervaring:

Dit is een scholing gebaseerd op de opleiding Social Work profiel jeugd. De scholing wordt in minoren of modules post-hbo door hogescholen of commerciële aanbieders aangeboden. Na afronding krijg je een certificaat met daarop vermeld hoeveel EC je hebt gevolgd en hoe deze zijn vertaald in bouwstenen van het profiel jeugd.  Met dit certificaat kunt je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional. Houd rekening met de kosten die verbonden zijn aan het volgen van aanvullende scholing. 

2. Een evc-procedure (erkenning van eerder verworven competenties):

Een evc-procedure toetst jouw vaardigheden aan het competentieprofiel van de jeugd-en gezinsprofessional. De procedure is nog in ontwikkeling. De verwachting is dat het rond de zomer van 2018 beschikbaar zal zijn. Als het traject is afgerond ontvang je een (branche)certificaat, zo niet dan krijg je van de evc-uitvoerder bij- en nascholingsadvies.

Voor extra informatie over de registratiecriteria en de overgangsregeling vind je hier!

NB: Als je onder de overgangsregeling valt kun je je met een universitaire opleiding inschrijven als jeugd- en gezinsprofessional. Daarvoor moet je aantonen dat je op 31 december 2017 werkte in een hbo-functie in het jeugddomein en taken uitvoerde waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet.

Heb je een masterdiploma psychologie of (ortho)pedagogiek en val je niet onder de overgangsregeling? Dan kun je je registreren na het succesvol doorlopen van een door SKJ geaccrediteerd praktijkprogramma (vroeger heette dit een ‘inwerkprogramma’) van je werkgever. Voor de voorwaarden van dit praktijk programma klik hier.

Registratie als Psycholoog
Voor registratie als Psycholoog dien je de masteropleiding psychologie met jeugdvakkenpakket of een master-of doctoraaldiploma van een naar het oordeel van het bestuur SKJ gelijkgestelde universitaire opleiding te hebben behaald. Een jeugdvakkenpakket bevat globaal de volgende onderdelen:

 • Ontwikkelingspsychologie/
  levenslooppsychologie
 • Neuropsychologie/psychofysiologie/
  functieleer
 • Ontwikkelingspsychopathologie/
  gedragsstoornissen
 • Een praktijkstage in een voorziening voor kinderen en/of jeugdigen

De eisen verschillen voor master-psychologen en kinder- en jeugdpsychologen, sommige eisen hangen ook af van je werkervaring.  Voor nadere toelichting klik hier. Voor registratie heb je o.a. nodig (voor specifieke eisen per categorie: zie website SKJ):

 • VOG niet ouder dan 3 maanden;
 • Kopie van je diploma;
 • Verklaring vooropleiding;
 • Werkgeversverklaring.
 • Diploma propedeuse met vakkenlijst
 • Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP.
 • Verklaring vooropleiding klik hier

Werkgeversverklaring

in de volgende situaties heb je een werkgeversverklaring nodig:

 • Heb je geen jeugdvakkenpakket? Dan vragen ze een werkgeversverklaring of (als je zelfstandige bent) een eigen verklaring dat je minimaal 2 jaar fulltime (of het equivalent in uren) werkervaring hebt met kinderen en jeugd.
 • Heb je meer dan 5 jaar of 3648 uur werkervaring? Dan vragen we dat je deze werkervaring aantoont met een werkgeversverklaring of (als je zelfstandige bent) een eigen verklaring.

 

Links naar de benodigde documenten vind je hier.

Registratie als Pedagoog
Je hebt een WO diploma als pedagoog. De SKJ maakt een onderscheid tussen master-orthopedagogen, postmaster-orthopedagogen en master-pedagogen. Het is belangrijk om goed te kijken waar jouw opleiding onder valt. Je kunt dit hier vinden. Lees alles goed door, zodat je je op de juiste manier registreert.
Voor registratie heb je o.a. nodig (voor specifieke eisen per categorie: zie website SKJ):

 • VOG;
 • Kopie van je diploma;
 • Verklaring vooropleiding;
 • Werkgeversverklaring.
 • Diploma propedeuse met vakkenlijst
 • NVO basisaantekening diagnostiek. Heb je dit niet dan kun je wel registreren als master-orthopedagoog bij SKJ. Je moet dan het ontbreken van je aantekening compenseren.
 • NVO-registratie basis-orthopedagoog (indien behaald)

Links naar de benodigde documenten vind je hier

Ik ben vooraangemeld bij het SKJ voor de overgangsregeling per 1-01-2018 dan kun je je registratie afronden door:  

 • Log in in Mijn SKJ
 • Klik op de button ‘Wisselen van kamer’
 • Kies ‘jeugd- en gezinsprofessionals’ in het uitklapmenu
 • Controleer ook goed of je profielgegevens nog kloppen
 • Vul de ontbrekende gegevens in
 • Heb je al een diploma en een VOG geüpload bij uw vooraanmelding? Dan worden die meestal automatisch overgezet naar uw registratieformulier. Gebeurt dat niet? Dan moet je ze opnieuw uploaden
 • Upload je werkervaringsverklaring. Een werkervaringsverklaring (vaak ‘werkgeversverklaring’ genoemd) is een verklaring van je werkgever die aantoont dat je op 31-12-2017 als jeugd- en gezinsprofessional werkte in een functie die registratie vereist.

Stap 2: Aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Bij je aanvraag voor registratie bij SKJ moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voegen. SKJ vraagt om een VOG omdat psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers en jeugdhulpverleners diensten verlenen omgaan met privacygevoelige informatie en belast zijn met de zorg voor minderjarigen. Als je nog een VOG hebt die niet ouder is dan 3 maanden, dan kun je deze gebruiken. Anders kan SKJ een VOG voor je aanvragen. De kosten zijn € 33,85. Hoe dit moet lees je hier

Stap 3: Uploaden benodigde documenten
Zodra je je VOG binnen hebt kun je je aanmelding verder in orde maken door je VOG en de andere benodigde documenten te uploaden in je digitale SKJ dossier. Dit kun je doen door in te loggen in het account dat je reeds aangemaakt hebt. Daarna is je aanmelding gereed en krijg je van de SKJ je registratienummer. Dit kan enkele weken duren, omdat zij eerst je aanvraag goed moeten keuren. Moet jouw registratie snel rond zijn? Bel er dan even achteraan bij de SKJ, dit versnelt over het algemeen jouw registratieproces.